REKRUTACJA

Dyrektor S.P. nr 1 w Warce

foto foto

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce

Wniosek rekrutacyjny do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce Statut
Zobacz/pobierz

Oświadczenie dla II etapu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I Statut
Zobacz/pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce. Statut
Zobacz/pobierz

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce

Wniosek rekrutacyjny do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce Statut
Zobacz/pobierz

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie dotyczące postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce Statut
Zobacz/pobierz

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dodatkowych dotyczące postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce Statut
Zobacz/pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 Statut
Zobacz/pobierz

Rozporządzenia i uchwały dotyczące rekrutacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i szkół tt
Zobacz/pobierz

Uchwała Rady Miejskiej w Warce w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych tt
Zobacz/pobierz

Uchwała Rady Miejskiej w Warce w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych tt
Zobacz/pobierz

Zarządzenie Burmistrza Warki w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych tt
Zobacz/pobierz

Wybrane wydarzenia