1. Do 09 września 2022

Zebrania klasowe

2. 12 września 2022

Zebranie Przewodniczących Trójek Klasowych

3. 22 września 2022

Spotkanie z rodzicami

4. 07 listopada 2022

Spotkanie z rodzicami

5. 12 grudnia 2022

Przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych

6. 16 stycznia 2023 r.

Wystawianie ocen do 16.01.2023

7. 26 stycznia 2023

Spotkanie z rodzicami

8. 13 marca 2023

Spotkanie z rodzicami

9. 08 maja 2023

Przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych

10. 12 czerwca 2023

Wystawianie ocen do 12.06.2023

Wybrane wydarzenia

• HTML: Z. Tomczyk