HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Beata Krawczyk

1. 25 września 2017 r.

Spotkanie z rodzicami

2. 06 listopada 2017 r.

Spotkanie z rodzicami

3. 04 grudnia 2017 r.

Przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych

4. 12 stycznia 2018 r.

Spotkanie z rodzicami

5. 05. marca 2018 r.

Spotkanie z rodzicami

6. 07 maja 2018 r.

Przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych
• Harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 07 maja 2018 roku można zobaczyć tutaj

Wybrane wydarzenia