ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Zbigniew Tomczyk
Joanna Chodecka

Dzień 12 października 2018 roku to bardzo ważna data dla dzieci z klas pierwszych naszej szkoły. Tego dnia odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce.

W obecności pań dyrektorek, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar szkoły i zostali pasowani ołówkiem na uczniów szkoły. Ważność swojej przysięgi każdy uczeń potwierdził przypieczętowaniem własnego kciuka na liście klasy, która trafi do kroniki szkoły.

Po ceremonii pasowania, przyszedł czas na potwierdzenie swoich szkolnych umiejętności. Dzieci zaprezentowały je w programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyń: p. Beaty Wolskiej, p. Joanny Chodeckiej, p. Ewy Wiewióry i p. Izabeli Łuczak. W dowód uznania za pracę i włożony wysiłek uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki – zeszyt i ołówek. Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości, po której nastąpiła sesja fotograficzna i słodki poczęstunek dla wszystkich.

linia

linia

foto foto

foto foto linia

Wybrane wydarzenia