W dniu 4 kwietnia 2019r. w hali CeSiR, został zrealizowany żywy fraktal – piąty etap konstrukcji trójkąta polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego – przez społeczność uczniowską szkół wareckich.

Projekt „Fraktal na Stulecie” to innowacja metodyczna realizowana w wareckiej Szkole Podstawowej nr 1, zainicjowana przez Honoratę Norberciak z okazji ogłoszenia przez Senat RP rok 2019r. Jubileuszowym Rokiem Matematyki, a koordynowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

W ramach projektu nauczycielka, Honorata Norberciak realizowała szereg zadań promujących zainteresowania matematyczne wśród uczniów.

W klasach zostały przeprowadzone zajęcia przybliżające pojęcie fraktala oraz ukazujące ich szerokie zastosowanie w medycynie, filmie, informatyce i wielu innych dziedzinach życia.

W korytarzach szkoły można podziwiać wystawy, ukazujące piękno matematyki ukryte w obrazach fraktali.

Finalnym etapem projektu stała się budowa żywego fraktala – trójkąta Sierpińskiego. W realizacji zadania udział wzięli – oprócz uczniów Gimnazjum i Szkoły podstawowej nr 1– uczniowie lokalnych szkół: LO Warka, SP nr 2 oraz młodzież z ZSP w Warce. W sumie wzięło udział aż 243 uczniów. Efektem integracji i umiejętności współdziałania lokalnych placówek oświatowych, był biało – czerwony żywy FRAKTAL -trójkąt Sierpińskiego.

linia

foto

foto

foto

foto

foto

linia

Wybrane wydarzenia