BohaterON - WŁĄCZ HISTORIĘ!

Izabela Łuczak
Izabela Łuczak

Klasa 1d razem ze swoją wychowawczynią Izabelą Łuczak przystąpiła do akcji BohaterON - WŁĄCZ HISTORIĘ! Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W akcję zachęciliśmy całą szkołę i tym samym kartki do Powstańców napisali uczniowie klas starszych i młodszych.

Klasa 1d o historii wie jeszcze niewiele... Chcąc ich zainteresować tematyką powstania, podczas jednej lekcji odbyła się projekcja filmu dla dzieci o powstaniu. Drugi etap to praca z przygotowanymi kartami pracy. Dopiero na sam koniec każdy uczeń mógł napisać kartkę dla Powstańca.

Wszystkie kartki zostały już zebrane i wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do Fundacji Seniora, skąd później trafią do Powstańców.

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w tę akcję, bardzo dziękujemy.

image1 linia

foto foto foto

foto foto

foto foto foto

foto foto

foto foto foto

linia

image1

Wybrane wydarzenia